Nutikas hoonete juhtimine, profileerides hooned masinõppega, kasutades juhtmeta andureid ja täiturmehhanisme – FacilityMistAI

 Projekt FacilityMistAI keskendub hoonete energiatõhusate juhtimislahenduste loomisele. Masinõppe ja tehisintellekti tehnoloogiate rakendamine hoonete juhtimisel.

Mitu rakendust
samas võrgus
Ise häälestuv
Reaalajas diagnostika

 

 

See projekt on saanud rahastuse Eurostars-2 ühisprogrammist Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi Horisont 2020 kaasrahastusega. Projekti eelarve on 385 000 eurot, millest 231 000 eurot rahastatakse toetusest.