SMENETE – järgmise põlvkonna võrguühendus

Nutika keskkonna võrgutehnoloogiate (SMENETE) projekt keskendub järgmise põlvkonna IoT võrgutehnoloogia komponentide arendamisele nutika keskkonna rakenduste toetamiseks.

Mitu rakendust
samas võrgus
Enesekonfigureerimine
Reaalajas diagnostika

Projekt SMENETE viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga. Projekti rahastatakse osaliselt aruka spetsialiseerumise rakendusuuringute grandist, mida rahastab Archimedese kaudu Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti kogueelarve on 1,4 miljonit eurot, 1 miljonit eurot rahastatakse toetusest.

Projekti eesmärgid on

1) TTÜ teadlaste poolt valideerida mõned Thinnecti võrgutehnoloogia põhikomponendid

2) tuvastada funktsioonid, mida põhivõrgutehnoloogia peab nutikeskkonna rakenduste edukaks juurutamiseks toetama

3) lisafunktsioonide juurutamine

4) valideerida suuremahulise Smart City võrgu olemasolevad ja uued funktsioonid.

Projekti tulemusena täiendatakse Thinnecti võrgu stack’i täiendavate funktsioonidega, mis muudab Thinnecti pakkumise nutikeskkondade turul konkurentsivõimelisemaks.