SMART FACILITY

Hoonete energiatõhususe parandamine.

Meie hoonete energiatõhususe lahendused põhinevad Tallinna Tehnikaülikooli Targa Linna Tippkeskuse DigiAuditi projekti raames arendatud tehnoloogial.

Aitame teil parandada teie ärihoone energiaõhusust läbi täpse jälgimise ja tehisintellekti kasutava juhtimise.
Aitame teil vähendada ökoloogilist jalajälge ja tagada parema töökeskkonna!

Aitama teil jälgida ja juhtida järgmiseid hoone omadusi:

TEMPERATUUR
JA ÕHUNIISKUS

Olgu selleks köök, toidupood või restoran, Thinnecti temperatuuriandurid annavad teile igal ajal ülevaatlikku teavet hoiustamise temperatuuride kohta. Temperatuuri automaatne jälgimine on oluline toiduohutuse tagamiseks kuid see vähendab ka töötajate töökoormust toiduohutuse nõuete jälgimisel.

Paljud tooted vajavad hoiustamiseks ja transpordiks kindlaid keskkonnatingimusi. Thinnecti temperatuuri ja õhuniiskuse jälgimissüsteemid annavad parima ülevaate hoiutingimuste kohta ja annavad ka hoiatusi e -posti või SMS -i teel, mis võimaldab vastutaval inimesel õigeaegselt reageerida.

ENERGIA
ANALÜÜTIKA

Thinnecti energiaaudit aitab analüüsida hoone erinevate süsteemide energiatarvet kindla perioodi jooksul. Auditi läbi viimiseks paigaldatakse hoone suuremate tarbijate energiatarbe mõõtmiseks voolumõõtjad, mis registreerivad süsteemide energiatarbe läbi ööpäeva. Thinnecti spetsialistid koostavad energiatarbe analüüsi, mis vaadatakse üle koos kliendiga, leidmaks võimalikud säästukohad.

Thinnect Energy Analytics annab ülevaate hoone erinevate süsteemide elektritarbimise kohta, seda nii päeva, nädala kui ka kuu lõikes. See võimaldab kindlaks teha, millised süsteemid tarbivad rohkem energiat kui peaksid. Samuti aitab Thinnect Energy Analytics tuvastada kui mingi süsteem tarbib ootamatult rohkem energiat, kuna selle töö on häiritud või seadesuurused valed.

INIMESED
JA RUUMID

Valitsused üle kogu maailma on piiranud hoonete külastatavuse piirmäära. Jälgige, kui palju inimesi on teie hoones või ruumides, kasutades Thinnecti inimeste loendurit. Loenduri abil saab kuvada hetkelist külastajate arvu ekraanil, analüüsida külastusmustreid ja kontrollida ruumide kasutatvust.

Jälgige, millised hoone piirkonnad ja ruumid on kasutusel ning millised on tühjad. Saate üksikasjaliku ülevaate sellest, kui palju inimesi on hoones, millistes ruumides ja analüüsige ruumide kasutust üle aja.

ÕHU
KVALITEET

Õhukvaliteedi hindamine on oluline, aga alati pole selge, kuidas seda hinnata. Thinnecti CO2 andurid jälgivad süsinikdioksiidi taset ööpäevaringselt. võimaldades veenduda ventilatsiooni efektiivsuses, tagades ohutu ning kvaliteetse töökeskkonna.

VRS võimaldab kuvada reaalajas nakatumise tõenäosust kindlas ruumis. Taga oma külastajatele ja töötajatele ohutu keskkond kuvades reaalset olukorra hinnangut Thinnect sensorite abil!

VALGUSTUSE JUHTIMINE

Liikumisanduritel põhinev valgustuse juhtimine on enamikule meist tuttav. Sellest järgmine samm on reeglipõhine juhtimine, kus tuled järgivad liikumisandureid ja muid sisendeid kasutades loogikaga määratletud reegleid, saates samal ajal ka veebipõhise valgustuse töölauale liikumise, energiasäästu või hoiatuste kohast infot.

Vähendage energiakulusid, reguleerides ruumi valgustustaset vastavalt tuppa jõudvale päevavalgusele, tagades hea valgustuse säilimise väiksema energiakuluga.

Registreeru tasuta konsultatsioonile: