Thinnect on investeerinud koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga üle miljoni euro uue põlvkonna tehisintellekti sensortehnoloogiate arendusse, mida rakendatakse linnade targemaks tegemiseks ning kriitilise infrastruktuuri jälgimiseks. Projekti vältel arendasid Thinnecti insenerid koos Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega masinõppega treenitud algoritme, mis on võimelised näiteks eristama müra tüüpe linnakeskkonnas, tuvastama sõidukite tüüpe ja liikumiskiiruseid ning hindama ka õhu kvaliteeti. Loodud algoritmide ja meetodite abil saab määrata müra põhjustajaid linnakeskkonnas ning jälgida liiklustihedust erinevatel tänavatel. Lisaks saab loodud tehnoloogia abil tuvastada ka potentsiaalset ohtu kriitilisele infrastruktuurile – elektri alajaamadele, tuvastades seal elektrilise koroonalahenduse tekke, mis viitab potentsiaalselt alajaama rikkele.

Kahe aasta jooksul loodi koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste ja inseneridega Thinnecti sensoritele tehisintellekti võimekus, mis suurendab sensorite väärtust ning laiendab nende rakendusvõimalusi. Thinnecti insenerid omandasid väga väärtuslikud oskused masinõppe meetoditega närvivõrkude treenimiseks ning treenitud närvivõrkude rakendamiseks mikrokontrolleritel põhinevatel sensoritel.
Koostöö üks olulisi tulemusi on, et loodud sensortehnoloogia on madala energiatarbega, mis rakendatuna kombinatsioonis Thinnecti traadita kommunikatsioonitehnoloogiaga, võimaldab luua väga energiaefektiivseid sensoreid, mis suudavad töötada ka aku toitel.

Thinnect plaanib loodud tehnoloogiate abil luua uued tooted, mis suudavad tehisintellekti abil anda omavalitsustele rohkem infot linnas toimuva kohta ning aidata kriitilise infrastruktuuri operaatoritel tagada nende süsteemide toimimine. Lisaks nimetatud rakendustele saab loodud tehnoloogiat kasutada ka hoonete sisekliima ja süsteemide jälgimisel ning juhtimisel.

Projekti rahastati osaliselt Targa Spetsialiseerumise rakendusuuringute grandist, mida rahastab Archimedese kaudu Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.