Smart City

Thinnecti Targa Linna lahendus pakub terviklikke andureid linna eluliste aspektide jälgimiseks.

Puudub võrgu planeerimine
Elektriku poolt lihtne paigaldada

 

Smart City lahendus pakub nii intelligentset tänavavalgustuse juhtimist kui ka ulatuslikku andurite komplekti. Smart City andurid jälgivad liiklust ja keskkonnatingimusi linnas.

Thinnect saab pakkuda järgmiste parameetrite jälgimist:

  • Liiklustihedus ja kiirus
  • Müra
  • CO(Süsinikmonooksiid)
  • NO2 (Lämmastik dioksiid)
  • Osakaste arv
  • Temperatuur, õhuniiskus ja õhurõhk.

Juhtmevabasid päikeseenergial töötavaid andureid saab kasutada väga mõistlike kuludega, võimaldades kiiret ulatuslikku kasutuselevõttu.