Kaitseministeeriumi algatatud küberkaitseprojekti raames valis Thinnecti autonoomse 5G lahenduse Nokia Digital Automation Cloud (Nokia DAC) tõstma Eesti küberharjutusvälja võimekust uute tehnoloogiatega seotud ohtude tõrjel.

Kaitseministeeriumi küberpoliitika osakonna juhataja Andri Rebane ütles, et küberharjutusvälja 5G laiendus võimaldab parandada küberkaitsealast väljaõpet ning tagab ka parema uurimis- ja arenduskeskkonna, et pidada sammu kasvava vajadusega kaitseotstarbeliste turvaliste uuenduslike lahenduste järele.

“Eesti kaitsevägi võtab 5G tehnoloogiad kasutusele nii avalikus kui privaatseadistuses ja see võimaldab meil arendada uusi lahendusi, mis parendavad meie otsustusprotsessi. Selliste lahendustega eksperimenteerimiseks, nende testimiseks ja valideerimiseks on vaja sihtotstarbelist 5G võrku, kus võib arenduste käigus nii-öelda asju katki teha selleks, et lahendused saaksid turvalised ja usaldusväärsed,” märkis Rebane.

Thinnect OÜ tegevdirektor Jurgo Preden ütles, et kasutades Nokia DACi saab ettevõte luua ja hallata turvalist mobiilivõrku toetamaks Eesti küberkaitsealast väljaõpet.

“5G komponendi lisamine küberharjutusväljale võimaldab Eesti kaitseministeeriumil kasutada värskeimaid võimekusi, et olla paremini valmis astuma vastu küberohtudele,” ütles Preden.

Teenusena pakutav Nokia 5G võrgu lahendus aitab simuleerida nii füüsilisi kui virtuaalseid küberründeid ja võimaldab arendada vahendeid kriitiliste infrastruktuurisüsteemide kaitseks.

Nokia Cloud and Networking Services grupi Enterprise Solutionsi asepresident Stephan Litjens ütles, et Nokia kohustub toetama privaatsete 4G ja 5G raadiotehnoloogiatega selle turvalise kriitilise infrastruktuuri arendamist, mis võimaldab asjatundjatel töötada välja parimaid turbepraktikaid ja saavutada suurimat küberkaitsealast suutlikkust.

“Meil on hea meel rakendada Nokia DAC ja Nokia tööstuskasutaja seadmed selle tähtsa programmi teenistusse Eestis,” lisas Stephan Litjens.

Eesti küberharjutusvälja 5G kriitilise infrastruktuuri komponenti hakkab opereerima Sihtasutus CR14 ja selle tarnib Thinnect OÜ. Projekti konsortsiumisse kuuluvad veel Tartu Ülikool, CybExer Technologies OÜ, NATO küberkaitsekoostöö keskus ja Elisa Eesti AS. Uurimistööd rahastab Eesti Teadusagentuur RITA programmi kaudu.