Sanitaartoimingute jälgimine

Töötab igas hoones
Elektriku poolt lihtne paigaldada

Thinnect TrackC lahendus jälgib ruumide kasutamist ja puhastamist automaatselt ning visualiseerib teabe hõlpsasti kasutataval juhtpaneelil.

Igas ruumis olevad andurid tuvastavad, kui ruumi on kasutatud ja see on potentsiaalselt saastunud. Need alad on rajatise kaardil tähistatud punasega.

Koristusteenindajad on varustatud siltidega, mis aitavad jälgida ja analüüsida ruumide puhastamist. Puhtad alad on rajatise kaardil märgitud roheliseks.

Lahendus annab rajatise haldajatele ülevaate, milliseid rajatise piirkondi on ohutu kasutada ja mis vajavad puhastamist. https://www.youtube.com/watch?v=-G7DqLksuF8&feature=youtu.be

 

 

Thinnect OÜ viib perioodil 10.06.2020-30.11.2020. a ellu arendusprojekti nr EU59732, mille eesmärk on turule tuua CTS lahendus. Projekti kaasrahastab Regionaalarengu Fond 35 000 euroga.