Süsihappegaasi e. CO2 sensor

Nutikas siseõhukvaliteedi mõõtja koos pilvetöölauaga

Siseõhu kvaliteedi jälgimise põhitõdedest koolidele

 

Siseruumide õhukvaliteedi jälgimise ja targa ventilatsiooni rakendamine Kohtla-Järve lasteaias “Karuke”

 

Kirjeldus

 

Thinnecti sisekliima lahendus võimaldab jälgida kooli siseruumide õhu kvaliteeti kasutades selleks ülevaatliku töölauda, millesse koguvad andmeid juhtmevaba andmesidet ning Šveitsi mõõte-elemente kasutavad sensorid.

 

Lahenduse ülevaade

 

 

Lahendus visualiseerib kõikide ruumide sisekliima andmed töölaua ajateljel, kogudes vastavaid andmeid andurite abil. Lisaks töölauale näitab iga sensor ka sisekliima olukorda ruumis sensori esiküljel paikneva valgusfooriga. 

 

Kogutud andmed on kättesaadavad veebipõhisel töölaual, kus on võimalik vaadata ruumide hetkeolukorda ning ajalugu raportitena. 

 

Raportid annavad ülevaate ruumide sisekliima muutumisest läbi valitud ajaperioodi. Raportite abil on samuti võimalik 

 

  • Tuvastada õhukvaliteedi tase
  • Leida ajaline intervall, mille jooksul õhu kvaliteet langeb ja taastub
  • Võrrelda ruumide sisekliimat erinevatel nädalatel 
  • Luua võrdlusi erinevate ruumide vahel
  • Hinnata parendustegevuste mõju ja kiirust
  • Edastada regulaarset ülevaadet õhukvaliteedist huvitatud osapooltele 

 

Tegevused õhukvaliteedi parenduseks võivad olla näiteks kokkulepe akende avamise osas või ventilatsioonisüsteemi häälestamine.

 

Lahenduse kirjeldus

 

Lahendus pakub kasutajatele informatsiooni töölaual, mis on kasutatav igast arvutist ning nutitelefonist ning samuti ka sensoritel olevate valgusfooride abil. 

 

Pilvepõhine töölaud annab ülevaate graafikutena, kuid võimaldab samuti informatsiooni analüüsi raportite kujul. Töölaual on võimalik seadistada ka häire tasemed iga ruumi põhiselt. Kui CO2 tase mingis ruumis ületab seadistatud taseme, saadetakse selle kohta automaatne teavitus valitud kasutajale. 

 

Kui sensor on töötanud ühes ruumis vähemalt kaks nädalat, loob lahendus pilvesse raporteeritud andmete alusel automaatselt ruumi profiili. Ruumi profiili alusel pakub süsteem soovitusi ruumi kasutamise kohta ning toob välja tähelepanu vajavad aspektid. 

 

Soovituse näidis

 

Ruumi II 305 kliima on üldjuhul normide piires. Teisipäeviti, ajavahemikus 10 ja 12 ning neljapäeviti ajavahemikus 14 ja 15 on tuvastatav sisekliima halvenemine. CO2 tase tõuseb teisipäeval alates 10:15 järsult ning ületab kiiresti soovitusliku piiri, mis näitab seda, et ruumi ventilatsioon ei vasta selle kasutajate arvule. Soovitame häälestada ventilatsiooni või võimalusel avada akna, kui ruumis olev sensor annab teada kollase taseme saavutamisest. 

 

Igal ruumi paigaldatud sensoril on kaks indikaatorit, mis annavad ruumis viibijatele kiire ülevaate hetkeolukorrast. Üks indikaatoritest näitab, millise kvaliteediga on hetkel siseruumis olev õhk. 

 

  • Roheline indikaator näitab, et õhk ruumis on kvaliteetne  – CO2 tase on vahemikus  400 – 600 ppm
  • Kollane indikaator näitab, et õhk ruumis ei ole päris kvaliteetne ning tuleks midagi ette õhu kvaliteedi parandamiseks – CO2 tase on vahemikus  600 – 800 ppm
  • Punane indikaator näitab, et õhk ruumis on ebakvaliteetne ning soovituslikult tuleks inimestel ruumist lahkuda – CO2 tase on vahemikus  800 – 1000 ppm
  • Vilkuv punane indikaator näitab, et õhk ruumis on väga ebakvaliteetne ning inimestel tuleks ruumist lahkuda – CO2 tase on üle 1500 ppm

 

Teine indikaator annab infot selle kohta, kas antud sensoril on hetkel võimeline raporteerima andmeid pilve-põhisele töölauale. Kui indikaator on sinine, toimub andmete raporteerimine, kollase indikaatori puhul on võrguühendus olemas, kuid andmete raporteerimist ei toimu, punase indikaatori korral puudub seadmel võrguühendus.

 

Thinnecti sisekliima jälgimise lahenduse rakendamine

 

Lahenduse rakendamine on kiire ning lihtne – lahenduse saab kasutusele võtta mõne tunniga ning juba järgmisel päeval on olemas esialgne ülevaade hoone sisekliimast ruumide lõikes. 

 

Lahenduse kasutuselevõtul kirjeldatakse esimese sammuna lahenduses ära kõik ruumid, mille õhu kvaliteeti planeeritakse jälgida. 

 

Jälgitavatesse ruumidesse paigaldatakse sensorid, mis koguvad andmeid siseruumide kliima kohta. Kuna sensorid kasutavad traadita kommunikatsiooni ning töötavad vajadusel ka akutoitel, siis võtab iga sensori paigaldamine vähem kui viis minutit. Sensorid kasutavad kommunikatsiooniks Thinnect Mist tehnoloogiat, mis tagab andmete töökindla transpordi. Paigaldatud sensorid seostatakse töölaual ruumidega, millesse need on paigaldatud. Kui hoones on palju ruume, kuid pidev jälgimine ei ole vajalik kõikides ruumides, on soovi korral võimalik sensoreid ümber tõsta.

 

Kõik sensorid näitavad koheselt ruumi CO2 taset sensoril oleva indikaatori abil. 

 

Peale sensorite paigaldamist ja nende sidumist ruumidega on pilvepõhisel töölaual võimalik jälgida CO2 taset ruumides graafikute kujul. Samuti on koheselt kasutatav teavituste süsteem, mis saadab CO2 taseme ületamise puhul ruumis automaatse teavituse. 

 

Kui ühe ruumi kohta on kogutud küllaldaselt andmeid, milleks peab olema antud ruumi kohta vähemalt kahenädalane andmete ajalugu, koostab pilvepõhine tehisintellekt ruumi kohta profiili. Kui profiil on loodud, on lahendusest võimalik küsida automaatseid soovitusi antud ruumi kohta. 

 

Lähtuvalt lahenduse poolt kogutud andmetest ja tehtud soovitustest, on hoones võimalik rakendada muudatusi siseõhu kvaliteedi parandamiseks. Muudatusteks võivad olla näiteks olemasoleva ventilatsioonisüsteemi häälestamine või akende avamine lähtuvalt lahenduse poolt antud soovitustest. Rakendatud muudatuste mõju on võimalik hinnata võrdlusraportite abil, mis võimaldavad võrrelda CO2 taset samas ruumis erinevate nädalate lõikes.